Tẩy sơn trên sàn gạch của công trình sau xây dựng

Các công trình sau khi xây dựng hoàn thành thường dính sơn trên nền gạch, đá, gây khó khăn cho công việc vệ sinh nhà ở sau xây dựng, bài viết sau đây là một số kinh nghiệm trong việc xử lý sơn dính sàn nhà cho công tác vệ sinh nhà cửa sau xây…