Công ty Dịch vụ vệ sinh Đà Nẵng – HasonHygiene

Địa chỉ: 64 Giang Văn Minh, Đà Nẵng

Điện thoại:  0901.175.116

Email: vesinhhason@gmail.com